Trajali on Viron pääomaan pohjautuva yritys, joka on perustettu Saarenmaalla vuona 2004.

Alussa toimintamme oli renoveerita vanhoja hirsi- ja kivitaloja, latoa tyylikkäitä kiviaitoja, sekä rakentaa ruokokattoja.

Nykyisin työkentelemme yhteistyössä Suomen arkkitehtien kanssa rakentamalla uusia taloja ja renoveerimalla vanhoja Virossa, Suomessa ja Ruotsissa.

Asiakkaamme koostuu pääasiallisesti yksityisistä ihmisistä, joidenka toiveena on saada persoonallinen ja ammatillinen ratkaisu.

Toteutuvan työn maksimaallisen laadun takaamiseksi  pidämme tärkeänä laatia  sopimus asiakkaan kanssa yksityiskohtien täyttämisestä, jotta molempien osapuolten lupaukset tulevat rauhoitetuksi.

Kaikille töille annamme takuun vastaavan valtion lain mukaisesti.

Trajalin miehistö.